Opatrenia pri návšteve kina

Ďakujeme Vám, že nám pomôžete s opätovným otvorením kina a spoločne budeme až do odvolania dodržiavať hygienické opatrenia aj protiepidemiologické postupy.

Pravidlá, ktoré by ste mali v rámci svojej návštevy kina dodržiavať:

  • Vstup do kina a pobyt v kine je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami ,
  • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, 
  • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia, 
  • Pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky, 
  • V priestoroch kina je zakázané podávať si ruky, 
  • V priestoroch kina dodržujte rozostupy minimálne 2 metre (pri pokladni počas nákupu vstupeniek, počas vstupu do kinosály a po skončení predstavenia),
  • V kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke a rešpektujte prípadné usmernenia personálu,

Povolený počet osôb v kinosále je 133 divákov  v režime pre všetkých bez rozdielu - ZÁKLAD

 Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u Vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia.