Cenník prenájmu

VAŠA REKLAMA V KINE SlÁVIA:

Konverzia reklamného spotu do DCP formátu 1 ks 30.00 €

Prenájom premietacej plochy v kine Slávia (statická reklama 10 s) mesiac 100 €

Prenájom premietacej plochy v kine Slávia (dynamická reklama do 30 s) mesiac 200 €